Про Нас

_

Про Нас

Українська громада Республіки Хорватія

Українська громада Республіки Хорватія була заснована 20.01.2008. з метою об′єднання та організації представників української національної меншини в Хорватії з метою збереження, розвитку та популяризації національної та культурної ідентичності, а також сприяння інтеграції в суспільство, на благо як національної меншини, так і загального розвитку Республіки Хорватія.

Згідно з даними за 2021 рік, до складу Української Громади РХ входять 10 товариств з приблизно 800 членами і 150 фізичних осіб.

Українська громада Республіки Хорватія, завдяки якісній роботі українських товариств, реалізує численні програми за фінансової підтримки Уряду Республіки Хорватія через Раду національних меншин Республіки Хорватія, Міністерство науки та освіти, Посольство України в Республіці Хорватія та інші джерела, продовжуючи традицію збереження ідентичності, мови та культури українців, які вже 120 років проживають у Хорватії.

Діяльність Української Громади Республіки Хорватія :
 • координує роботу своїх членів, виборних і виконавчих органів і спеціальної служби, планує і проводить діяльність зі збереження, розвитку і популяризації національної і культурної самобутності;
 • дбає спільно з існуючими державними установами про розвиток специфічних форм навчання, культури і просвіти, опікується підготовкою фахівців у країні і за кордоном, особливо спеціалістів з викладання рідної мови, літератури, історії, географії, традиції та культури;
  пропагує, підтримує та впроваджує інформативну – видавничу діяльність рідною та іншими мовами, дбає про ознайомлення громадськості із життям і діяльністю національних меншин;
 • дбає про збереження та збагачення національної культурної спадщини, її історичними й етнографічними дослідженнями та їх презентацію в музеях, галереях, бібліотеках та інших установах;
 • сприяє міжнародній просвітницькій і культурній співпраці та організовує її;
 • організовує та реалізує згідно з законом духовну та інші види діяльністі;
 • відповідно до законодавства, спільно з Радою національних меншин і Представниками національних меншин бере участь у державних і місцевих виборах та інших видах політичної діяльності відповідно до Конституційного закону про права національних меншин ;
Виконавчі органи Української громади Республіки Хорватія:
 • Скупщина (Рада) Громади
 • Президія Громади
 • Голова Громади
 • Заступники Голови Громади
 • Секретар Громади
 • Наглядова Рада Громади