Українська громада міста Загреб

Українська громада міста Загреб

Українське культурно-просвітнє товариство «Кобзар» Загреб було засновано 13 травня 1972 року під назвою Культурно-просвітнє товариство Русинів- Українців, а з 2012 року товариство носить актуальну назву. З моменту свого створення товариство належало до Спілки Русинів – Українців Республіки Хорватія, а з 2012 року активно працює у складі Української Громади Республіки Хорватія. За 45 років своєї діяльності товариство очолювали Маркіян Ружичкий, Володимир Крайцар, голова товариства нині – Славко Бурда. Із самого початку в товаристві існувало декілька секцій, найчисельнішими з яких були музична, літературна та танцювальна. У товаристві діяв вокально-інструментальний ансамбль «Кобзар», який випустив перший фонозапис з українськими піснями. З 2012 року у товаристві активно працює музична секція та секція плекання та збереження спадщини, традицій і звичаїв українців, літературна секція з інформативно-видавничо – виставковою діяльністю. Результатом видавничої роботи товариства є понад 15 книг українською та хорватською мовами, у яких занотовано життя українців на цих просторах. Авторами або редакторами книг здебільшого є Славко та Сергій Бурда. Важливо відзначити, що найважливішими книгами, які видало товариство є «Історія України» та «Українці Хорватії» (перша і друга книги). Своєю працею, товариство активно сприяло будівництву памʼятника видатному українському поету і художнику Тарасу Шевченку у Загребі, автором якого є Костянтин Добрянський, та двома меморіальними дошками українського скульптора Богдана Коржа.