KPDU „Karpati“ Lipovljani

KPDU „Karpati“ Lipovljani

KPD Ukrajinaca “Karpati” Lipovljani osnovano je 19. 12. 1992. godine sa ciljem i zadatkom očuvanja jezika, plesa, pjesme i običaja iseljenih Ukrajinaca u Lipovljanima, Sisačko moslavačkoj županiji, na području RH te kulturne suradnje sa ostalim iseljenim Ukrajincima diljem Europe. U udruzi djeluje plesna skupina i pjevački zbor, čije članice osim pjevanja održavaju i ukrajinsku gastronomiju i često prezentiraju ukrajinska nacionalna jela. Predsjednik KPD Ukrajinaca “Karpati” Lipovljani je Ivan Semenjuk.