O nama

_

O nama

Ukrajinska zajednica RH

Ukrajinska zajednica RH osnovana je 20.01.2008. sa ciljem okupljanja i organiziranja pripadnika ukrajinske nacionalne manjine u Hrvatskoj, kako bi čuvali, razvijali i promicali nacionalni i kulturni identitet, te promicali integraciju u društvo, na dobrobit kako nacionalne manjine tako i svekolikog razvitka Republike Hrvatske.

Prema podacima iz 2021. godine u svoj sastav kao krovna udruga u Hrvatskoj uključuje 10 udruga sa oko 800 članova te 150 fizičkih osoba.

Ukrajinska zajednica RH zahvaljujući kvalitetnom radu ukrajinskih udruga članica realizira mnogobrojne programe uz financijsku potporu Vlade RH putem Savjeta za nacionalne manjine RH, Ministarstva znanosti i obrazovanja, Veleposlanstva Ukrajine u RH i dr.izvora nastavljajući s tradicijom očuvanja identiteta, jezika i kulture Ukrajinaca koji žive na prostoru Hrvatske 120 godina .

Djelatnosti Ukrajinske zajednice RH su:
 • preko svojih članova te izbornih i radnih tijela i stručne službe koordinirajući
  njihov rad, planira i ostvaruje djelatnosti na očuvanju, razvitku i promidžbi nacionalnog i kulturnog identiteta;
 • skrbi uz postojeće državne ustanove, o razvoju specifičnih oblika školstva, kulture
  i prosvjete te obrazovanju kadrova u zemlji i inozemstvu za njihove potrebe, osobito za potrebe izučavanja materinskog jezika, književnosti, povijesti, zemljopisa, tradicije i kulture;
 • promiče, podržava i provodi informativnu i izdavačku djelatnost, na materinskom i
  drugim jezicima te skrbi o informiranju javnosti o životu i radu nacionalnih manjina;
 • skrbi o očuvanju i prikupljanju nacionalne kulturne baštine, njenom povijesnom i
  etnografskom istraživanju te njenoj prezentaciji u muzejsko-galerijskim, knjižničkim i drugim ustanovama;
 • potiče i organizira međunarodnu prosvjetnu i kulturnu suradnju,
 • organizira i provodi u skladu sa zakonom duhovne i ine djelatnosti;
 • sudjeluje, u skladu sa zakonima, u organiziranju pripadnika nacionalnih manjina
  na državnim i lokalnim izborima i u drugim vidovima političkog života putem vijeća nacionalnih manjina i predstavnika u skladu sa Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina;
Tijela Ukrajinske zajednice RH su:
 • Skupština Zajednice
 • Predsjedništvo Zajednice
 • Predsjednik Zajednice
 • Zamjenici Predsjednika Zajednice
 • Tajnik Zajednice.
 • Nadzorni odbor Zajednice