UKPD „Lesja Ukrajinka“ Osijek

UKPD „Lesja Ukrajinka“ Osijek

Ukrajinsko kulturno-prosvjetno društvo „Lesja Ukrajinka“ – Osijek osnovano je 12. lipnja 2009. godine. Odmah nakon osnivanja, članovi udruge pristupili su svojoj krovnoj središnjoj organizaciji – Ukrajinskoj zajednici Republike Hrvatske.
Cilj udruge je okupljati i organizirati pripadnike ukrajinske nacionalne manjine, kako bi čuvali, razvijali i promicali nacionalni i kulturni identitet, sprječavali asimilaciju, a promicali integraciju u društvo, na dobrobit, kako nacionalne manjine, tako i svekolikog razvitka Republike Hrvatske.
Tijekom ovih godina članovi ukrajinske udruge iz Osijeka organizirali su i održali niz manifestacija, književno-glazbenih večeri, te izložba. Sudjelovali su u mnogim manifestacijama u organizaciji ostalih udruga i nacionalnih manjina diljem zemlje.
U okviru udruge djeluje pjevačka skupina, dječja sekcija za njegovanje materinskog jezika i sekcija rukotvorina.